Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1230 -32.0
Zemes un ēkas nekustams īpašums 140 -42.6
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 70 -7.9
Zemes nekustams īpašums 361 -37.0
Dzīvokļa īpašums 642 -28.6
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 17 6.3
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 4671966.18 -53.7
Kopējā kredītu summa LVL 57685801.28 -1.6
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6778 6.7
Īpašuma tiesību atjaunošana 145 -12.7
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 412 13.5
Dzīvokļa privatizācija 795 1.8
Pirkuma līgums 1541 8.4
Dāvinājuma līgums 296 -5.7
Ķīlas līgums 1328 8.0
Ķīlas dzēšana 577 5.3
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 1 -80.0
Mantošana 261 27.3
Maksātnespēja 5 -54.5
Aizliegums 28 12.0
Pārējie 1389 8.1
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3030 -26.6
LR pilsonis 2215 -27.5
LR nepilsonis 385 -32.6
ārvalstnieks 61 -4.7
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 258 -10.1
LR reģistrēts uzņēmums 17 -29.2
reliģiska organizācija 1 -80.0
sabiedriska organizācija 2 -50.0
zemnieku saimniecība 8 60.0
individuālais uzņēmums 4 33.3
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 -100.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 20 5.3
pašvaldība 56 -30.9
cits 3 -70.0
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra