Nedēļa Zemesgrāmatās (08.11.2004 līdz 14.11.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1784 15.9
Zemes un ēkas nekustams īpašums 243 28.6
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 72 5.9
Zemes nekustams īpašums 613 20.2
Dzīvokļa īpašums 840 9.8
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 16 128.6
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 8932554.61 72.9
Kopējā kredītu summa LVL 69478170.39 -14.8
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6861 8.1
Īpašuma tiesību atjaunošana 175 22.4
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 359 11.5
Dzīvokļa privatizācija 828 37.5
Pirkuma līgums 1442 6.6
Dāvinājuma līgums 264 8.6
Ķīlas līgums 1455 11.1
Ķīlas dzēšana 630 10.9
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 3 50.0
Mantošana 232 6.9
Maksātnespēja 2 0.0
Aizliegums 24 -31.4
Pārējie 1447 -6.8
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 4322 16.2
LR pilsonis 3207 16.3
LR nepilsonis 510 3.9
ārvalstnieks 70 1.4
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 343 45.3
LR reģistrēts uzņēmums 35 40.0
reliģiska organizācija 6 100.0
sabiedriska organizācija 6 500.0
zemnieku saimniecība 6 50.0
individuālais uzņēmums 1 100.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 -100.0
valsts 26 23.8
pašvaldība 94 30.6
cits 18 -43.8
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra