Nedēļa Zemesgrāmatās (09.08.2004 līdz 15.08.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1375 -5.2
Zemes un ēkas nekustams īpašums 193 -5.9
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 66 -22.4
Zemes nekustams īpašums 425 2.9
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0.0
Dzīvokļa īpašums 681 -5.4
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 10 -63.0
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 27857043.4 491.9
Kopējā kredītu summa LVL 36358666.2 -32.4
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5662 0.2
Īpašuma tiesību atjaunošana 132 11.9
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 236 -11.6
Dzīvokļa privatizācija 576 1.6
Pirkuma līgums 1208 -0.7
Dāvinājuma līgums 272 24.2
Ķīlas līgums 1292 -0.2
Ķīlas dzēšana 441 -8.3
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 19 111.1
Mantošana 158 -24.8
Maksātnespēja 1 -50.0
Aizliegums 22 29.4
Pārējie 1305 4.6
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3348 -9.2
LR pilsonis 2494 -8.7
LR nepilsonis 433 -10.4
ārvalstnieks 59 -6.3
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 247 -3.9
LR reģistrēts uzņēmums 19 -26.9
reliģiska organizācija 5 25.0
sabiedriska organizācija 0 -100.0
zemnieku saimniecība 3 -50.0
individuālais uzņēmums 2 -60.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 23 -8.0
pašvaldība 49 8.9
cits 14 -65.0
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra