Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1600 14.3
Zemes un ēkas nekustams īpašums 184 -0.5
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 74 23.3
Zemes nekustams īpašums 499 31.0
Dzīvokļa īpašums 813 8.0
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 30 42.9
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 7826320.24 -1.3
Kopējā kredītu summa LVL 63445506.37 50.1
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6029 -0.3
Īpašuma tiesību atjaunošana 139 -3.5
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 317 0.0
Dzīvokļa privatizācija 725 9.7
Pirkuma līgums 1287 0.0
Dāvinājuma līgums 223 14.9
Ķīlas līgums 1302 1.8
Ķīlas dzēšana 534 -1.5
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 0 -100.0
Mantošana 210 -1.4
Maksātnespēja 0 -100.0
Aizliegums 24 -22.6
Pārējie 1268 -7.7
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3670 4.2
LR pilsonis 2721 3.0
LR nepilsonis 479 11.4
ārvalstnieks 92 33.3
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 206 -22.3
LR reģistrēts uzņēmums 15 -28.6
reliģiska organizācija 6 -53.8
sabiedriska organizācija 4 0.0
zemnieku saimniecība 3 -62.5
individuālais uzņēmums 2 -33.3
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 1 0.0
ārvalsts juridiska persona 8 700.0
valsts 33 230.0
pašvaldība 79 88.1
cits 21 50.0
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra