Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1412 -2.9
Zemes un ēkas nekustams īpašums 178 -1.7
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 79 -21.8
Zemes nekustams īpašums 338 -30.6
Dzīvokļa īpašums 796 18.1
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 21 90.9
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 7155306.03 -20.4
Kopējā kredītu summa LVL 90682994.83 -14.6
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6218 2.2
Īpašuma tiesību atjaunošana 139 -2.1
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 312 18.6
Dzīvokļa privatizācija 647 -9.6
Pirkuma līgums 1316 4.0
Dāvinājuma līgums 245 9.9
Ķīlas līgums 1451 6.8
Ķīlas dzēšana 544 14.8
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 3 200.0
Mantošana 191 -9.0
Maksātnespēja 1 -66.7
Aizliegums 35 150.0
Pārējie 1334 -5.7
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3376 -4.1
LR pilsonis 2453 -2.0
LR nepilsonis 404 -6.3
ārvalstnieks 66 13.8
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 288 -15.8
LR reģistrēts uzņēmums 53 488.9
reliģiska organizācija 3 -50.0
sabiedriska organizācija 2 200.0
zemnieku saimniecība 1 -80.0
individuālais uzņēmums 1 -66.7
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 1 -50.0
valsts 29 70.6
pašvaldība 58 -52.8
cits 17 -26.1
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra