Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1735 41.1
Zemes un ēkas nekustams īpašums 248 77.1
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 91 30.0
Zemes nekustams īpašums 479 32.7
Dzīvokļa īpašums 899 40.0
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 18 5.9
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 7075772.78 51.5
Kopējā kredītu summa LVL 81484658.38 41.3
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 7398 9.1
Īpašuma tiesību atjaunošana 207 42.8
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 461 11.9
Dzīvokļa privatizācija 1016 27.8
Pirkuma līgums 1580 2.5
Dāvinājuma līgums 371 25.3
Ķīlas līgums 1419 6.9
Ķīlas dzēšana 597 3.5
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 3 200.0
Mantošana 240 -8.0
Maksātnespēja 1 -80.0
Aizliegums 31 10.7
Pārējie 1472 6.0
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 4375 44.4
LR pilsonis 3192 44.1
LR nepilsonis 572 48.6
ārvalstnieks 75 23.0
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 344 33.3
LR reģistrēts uzņēmums 31 82.4
reliģiska organizācija 6 500.0
sabiedriska organizācija 0 -100.0
zemnieku saimniecība 11 37.5
individuālais uzņēmums 1 -75.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 1 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 35 75.0
pašvaldība 83 48.2
cits 24 700.0
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra