Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1306 -5.0
Zemes un ēkas nekustams īpašums 178 -7.8
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 53 -19.7
Zemes nekustams īpašums 377 -11.3
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0.0
Dzīvokļa īpašums 685 0.6
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 13 30.0
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 6114140.42 -78.1
Kopējā kredītu summa LVL 30697123.65 -15.6
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5902 4.2
Īpašuma tiesību atjaunošana 109 -17.4
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 300 27.1
Dzīvokļa privatizācija 684 18.8
Pirkuma līgums 1134 -6.1
Dāvinājuma līgums 218 -19.9
Ķīlas līgums 1348 4.3
Ķīlas dzēšana 518 17.5
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 1 -94.7
Mantošana 202 27.8
Maksātnespēja 2 100.0
Aizliegums 16 -27.3
Pārējie 1370 5.0
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3468 3.6
LR pilsonis 2567 2.9
LR nepilsonis 456 5.3
ārvalstnieks 68 15.3
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 257 4.0
LR reģistrēts uzņēmums 25 31.6
reliģiska organizācija 3 -40.0
sabiedriska organizācija 3 200.0
zemnieku saimniecība 3 0.0
individuālais uzņēmums 3 50.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 26 13.0
pašvaldība 47 -4.1
cits 10 -28.6
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra