Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1653 3.3
Zemes un ēkas nekustams īpašums 203 10.3
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 45 -39.2
Zemes nekustams īpašums 594 19.0
Dzīvokļa īpašums 797 -2.0
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 14 -53.3
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 7776394.72 -0.6
Kopējā kredītu summa LVL 47014863.52 -25.9
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6327 4.9
Īpašuma tiesību atjaunošana 157 12.9
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 347 9.5
Dzīvokļa privatizācija 648 -10.6
Pirkuma līgums 1263 -1.9
Dāvinājuma līgums 250 12.1
Ķīlas līgums 1441 10.7
Ķīlas dzēšana 596 11.6
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 16 1600.0
Mantošana 193 -8.1
Maksātnespēja 1 100.0
Aizliegums 40 66.7
Pārējie 1375 8.4
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3796 3.4
LR pilsonis 2848 4.7
LR nepilsonis 480 0.2
ārvalstnieks 94 2.2
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 241 17.0
LR reģistrēts uzņēmums 19 26.7
reliģiska organizācija 6 0.0
sabiedriska organizācija 1 -75.0
zemnieku saimniecība 4 33.3
individuālais uzņēmums 2 0.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 -100.0
ārvalsts juridiska persona 5 -37.5
valsts 27 -18.2
pašvaldība 51 -35.4
cits 18 -14.3
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra