Nedēļa Zemesgrāmatās

Nekustamais īpašums
2004. gada 19. jūlijs 16:38

Nedēļa Zemesgrāmatās (12.07.2004 līdz 18.07.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1258 1158.1
Zemes un ēkas nekustams īpašums 138 38.7
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 58 -40.8
Zemes nekustams īpašums 315 215.4
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0.0
Dzīvokļa īpašums 731 631.1
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 16 -71.5
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 4952326.57 4952226.6
Kopējā kredītu summa LVL 64667321.96 64667222.0
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5835 5735.0
Īpašuma tiesību atjaunošana 163 63.7
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 318 218.4
Dzīvokļa privatizācija 696 596.2
Pirkuma līgums 1080 980.1
Dāvinājuma līgums 224 124.5
Ķīlas līgums 1356 1256.1
Ķīlas dzēšana 473 373.2
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 2 -48.0
Mantošana 212 112.5
Maksātnespēja 3 300.0
Aizliegums 25 -71.4
Pārējie 1283 1183.1
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3023 2923.0
LR pilsonis 2194 2094.0
LR nepilsonis 452 352.2
ārvalstnieks 57 -41.5
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 224 124.4
LR reģistrēts uzņēmums 24 -71.0
reliģiska organizācija 1 -74.0
sabiedriska organizācija 1 100.0
zemnieku saimniecība 1 -65.7
individuālais uzņēmums 3 -47.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 11 11.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 14 -81.0
pašvaldība 39 -59.1
cits 2 -92.1

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra