Nedēļa Zemesgrāmatās (20.09.2004 līdz 26.09.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1337 -5.3
Zemes un ēkas nekustams īpašums 164 -7.9
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 66 -16.5
Zemes nekustams īpašums 407 20.4
Dzīvokļa īpašums 677 -14.9
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 23 9.5
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 8348649.47 16.7
Kopējā kredītu summa LVL 37255564.65 -58.9
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6159 -0.9
Īpašuma tiesību atjaunošana 132 -5.0
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 285 -8.7
Dzīvokļa privatizācija 679 4.9
Pirkuma līgums 1213 -7.8
Dāvinājuma līgums 233 -4.9
Ķīlas līgums 1345 -7.3
Ķīlas dzēšana 511 -6.1
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 0 -100.0
Mantošana 199 4.2
Maksātnespēja 0 -100.0
Aizliegums 29 -17.1
Pārējie 1533 14.9
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3316 -1.8
LR pilsonis 2450 -0.1
LR nepilsonis 419 3.7
ārvalstnieks 64 -3.0
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 232 -19.4
LR reģistrēts uzņēmums 23 -56.6
reliģiska organizācija 15 400.0
sabiedriska organizācija 0 -100.0
zemnieku saimniecība 4 300.0
individuālais uzņēmums 1 0.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 4 300.0
valsts 16 -44.8
pašvaldība 67 15.5
cits 21 23.5

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra