Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1763 1.6
Zemes un ēkas nekustams īpašums 245 -1.2
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 86 -5.5
Zemes nekustams īpašums 459 -4.2
Dzīvokļa īpašums 954 6.1
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 19 5.6
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 9464323.55 33.8
Kopējā kredītu summa LVL 101525657.5 24.6
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 7652 3.4
Īpašuma tiesību atjaunošana 161 -22.2
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 441 -4.3
Dzīvokļa privatizācija 887 -12.7
Pirkuma līgums 1706 8.0
Dāvinājuma līgums 392 5.7
Ķīlas līgums 1434 1.1
Ķīlas dzēšana 669 12.1
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 3 0.0
Mantošana 268 11.7
Maksātnespēja 2 100.0
Aizliegums 20 -35.5
Pārējie 1669 13.4
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 4300 -1.7
LR pilsonis 3234 1.3
LR nepilsonis 538 -5.9
ārvalstnieks 80 6.7
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 291 -15.4
LR reģistrēts uzņēmums 21 -32.3
reliģiska organizācija 5 -16.7
sabiedriska organizācija 0 0.0
zemnieku saimniecība 5 -54.5
individuālais uzņēmums 1 0.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 -100.0
ārvalsts juridiska persona 3 300.0
valsts 13 -62.9
pašvaldība 70 -15.7
cits 39 62.5
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra