Nedēļa Zemesgrāmatās (23.08.2004 l_dz 29.08.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1315 0.7
Zemes un ēkas nekustams īpašums 183 2.8
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 40 -24.5
Zemes nekustams īpašums 439 16.4
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0
Dzīvokļa īpašums 641 -6.4
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 12 -7.7
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 5549294.86 -9.2
Kopējā kredītu summa LVL 34172357.62 11.3
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5795 -1.8
Īpašuma tiesību atjaunošana 139 27.5
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 244 -18.7
Dzīvokļa privatizācija 623 -8.9
Pirkuma līgums 1205 6.3
Dāvinājuma līgums 264 21.1
Ķīlas līgums 1366 1.3
Ķīlas dzēšana 519 0.2
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 5 400
Mantošana 223 10.4
Maksātnespēja 2 0
Aizliegums 29 81.3
Pārējie 1176 -14.2
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3543 2.2
LR pilsonis 2699 5.1
LR nepilsonis 403 -11.6
ārvalstnieks 64 -5.9
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 272 5.8
LR reģistrēts uzņēmums 10 -60
reliģiska organizācija 4 33.3
sabiedriska organizācija 3 0
zemnieku saimniecība 1 -66.7
individuālais uzņēmums 0 -100
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0
ārvalsts juridiska persona 0 0
valsts 9 -65.4
pašvaldība 38 -19.1
cits 40 300
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra