Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1478 -10.6
Zemes un ēkas nekustams īpašums 232 14.3
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 74 64.4
Zemes nekustams īpašums 462 -22.2
Dzīvokļa īpašums 694 -12.9
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 16 14.3
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 6843742.5 -12.0
Kopējā kredītu summa LVL 97497444.95 107.4
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6065 -4.1
Īpašuma tiesību atjaunošana 140 -10.8
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 330 -4.9
Dzīvokļa privatizācija 719 11.0
Pirkuma līgums 1303 3.2
Dāvinājuma līgums 247 -1.2
Ķīlas līgums 1201 -16.7
Ķīlas dzēšana 504 -15.4
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 3 -81.3
Mantošana 199 3.1
Maksātnespēja 1 0.0
Aizliegums 28 -30.0
Pārējie 1390 1.1
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3576 -5.8
LR pilsonis 2667 -6.4
LR nepilsonis 440 -8.3
ārvalstnieks 63 -33.0
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 236 -2.1
LR reģistrēts uzņēmums 29 52.6
reliģiska organizācija 3 -50.0
sabiedriska organizācija 1 0.0
zemnieku saimniecība 4 0.0
individuālais uzņēmums 3 50.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 2 100.0
ārvalsts juridiska persona 0 -100.0
valsts 41 51.9
pašvaldība 69 35.3
cits 18 0.0
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra