Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1517 13.5
Zemes un ēkas nekustams īpašums 175 6.7
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 68 3.0
Zemes nekustams īpašums 490 20.4
Dzīvokļa īpašums 742 9.6
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 42 82.6
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 5857200.53 -29.8
Kopējā kredītu summa LVL 44606879.06 19.7
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5896 -4.3
Īpašuma tiesību atjaunošana 132 0.0
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 266 -6.7
Dzīvokļa privatizācija 607 -10.6
Pirkuma līgums 1256 3.5
Dāvinājuma līgums 212 -9.0
Ķīlas līgums 1335 -0.7
Ķīlas dzēšana 572 11.9
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 6 500.0
Mantošana 198 -0.5
Maksātnespēja 3 200.0
Aizliegums 30 3.4
Pārējie 1279 -16.6
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3599 8.5
LR pilsonis 2654 8.3
LR nepilsonis 465 11.0
ārvalstnieks 59 -7.8
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 244 5.2
LR reģistrēts uzņēmums 26 13.0
reliģiska organizācija 9 -40.0
sabiedriska organizācija 3 200.0
zemnieku saimniecība 6 50.0
individuālais uzņēmums 0 -100.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 2 -50.0
valsts 13 -18.8
pašvaldība 84 25.4
cits 34 61.9
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra