Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1808 13.6
Zemes un ēkas nekustams īpašums 244 16.2
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 76 43.4
Zemes nekustams īpašums 573 13.2
Dzīvokļa īpašums 899 12.1
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 16 -23.8
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 10091891.6 21.8
Kopējā kredītu summa LVL 58607176.04 11.5
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6355 12.1
Īpašuma tiesību atjaunošana 166 7.1
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 363 11.0
Dzīvokļa privatizācija 781 9.8
Pirkuma līgums 1422 16.7
Dāvinājuma līgums 314 29.8
Ķīlas līgums 1230 9.1
Ķīlas dzēšana 548 13.5
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 5 400.0
Mantošana 205 11.4
Maksātnespēja 11 450.0
Aizliegums 25 92.3
Pārējie 1285 6.6
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 4128 6.4
LR pilsonis 3054 9.5
LR nepilsonis 571 3.6
ārvalstnieks 64 -7.2
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 287 -4.7
LR reģistrēts uzņēmums 24 -36.8
reliģiska organizācija 5 25.0
sabiedriska organizācija 4 300.0
zemnieku saimniecība 5 400.0
individuālais uzņēmums 3 50.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 1 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 -100.0
valsts 19 -29.6
pašvaldība 81 6.6
cits 10 -50.0
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra