Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1409 7.1
Zemes un ēkas nekustams īpašums 155 -15.3
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 60 50.0
Zemes nekustams īpašums 445 1.4
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0.0
Dzīvokļa īpašums 730 13.9
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 19 58.3
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 4765824 -14.1
Kopējā kredītu summa LVL 23646074.6 -30.8
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5660 -2.3
Īpašuma tiesību atjaunošana 119 -14.4
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 262 7.4
Dzīvokļa privatizācija 570 -8.5
Pirkuma līgums 1262 4.7
Dāvinājuma līgums 200 -24.2
Ķīlas līgums 1334 -2.3
Ķīlas dzēšana 472 -9.1
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 1 -80.0
Mantošana 174 -22.0
Maksātnespēja 3 50.0
Aizliegums 34 17.2
Pārējie 1229 4.5
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3346 -5.6
LR pilsonis 2521 -6.6
LR nepilsonis 422 4.7
ārvalstnieks 49 -23.4
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 245 -9.9
LR reģistrēts uzņēmums 17 70.0
reliģiska organizācija 4 0.0
sabiedriska organizācija 0 -100.0
zemnieku saimniecība 6 500.0
individuālais uzņēmums 1 0.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 15 66.7
pašvaldība 55 44.7
cits 11 -72.5
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra