Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iebildumus, valdības komiteja pirmdien nolēma noraidīt ierosinājumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Piedrujas ielā 5 D nodošanu privatizācijai.

Privatizācijas iesniegumu bija iesniegusi SIA Teritoriālās sadarbības aģentūra, kas no Iekšlietu ministrijas nomā nekustamos īpašumus Piedrujas ielā 5 D, taču, kā izriet no valdībai iesniegtajiem dokumentiem, Iekšlietu ministrija uzskata, ka būtu nepieciešams vērtēt iespēju priekšlaikus lauzt ar minēto SIA noslēgtos nomas līgumus.

Proti, Piedrujas ielā 5 atrodas arī Nodrošinājuma valsts aģentūras noliktavas un teritorija, kurā tiek uzglabāta gan administratīvo pārkāpumu lietās, gan krimināllietās izņemtā manta, taču, ņemot vērā, ka objektā atrodas arī SIA Teritoriālās sadarbības aģentūra, rodas sarežģījumi ar objekta fiziskās apsardzes nodrošināšanu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra