No 15. aprīļa līdz 13. maijam Liepājas dome iedzīvotāju vērtējumam nodos detālā plānojuma, kas aptver teritoriju starp esošajām dzīvojamām ēkām Klaipēdas ielā un pieguļošajiem dīķīšiem līdz Baltijas jūras parkam rezervētai teritorijai un robežojas ar kāpu zonas aizsargjoslas apstādījumiem un tramvaja galapunkta cilpu, pirmo redakciju. Sabiedriskai apspriešanai piedāvātā plānojuma aprakstā teikts, ka projekta risinājums paredz dažāda rakstura apbūves: no jauna projektētas ielas, trīs jaunas astoņus un piecus līdz sešus stāvus augstas dzīvojamās mājas, atbilstoši esošās apbūves raksturam, kā arī mazstāvu apbūvi. Teritorijas Ziemeļu daļā plānots būvēt sabiedriskas nozīmes objektus: tirdzniecības uzņēmumus, sadzīves pakalpojumu objektus, kā arī nelielu sporta un atpūtas kompleksu. Kopējo telpisko vidi bagātinās arī gājēju tilts pāri dīķīša Dienvidu galam. Ar 2003.gada 4.septembra Domes lēmumu uz vienu gadu zemesgabals 3,7 hektāru platībā ar adresi Klaipēdas 136 tika rezervēts uzņēmējam Ivaram Kesenfeldam, lai izstrādātu teritorijas labiekārtošanas un plānoto būvju skiču projektu. Detālā plānojuma autori ir SIA „AKA birojs” sadarbībā ar SIA „Arhitekta G.Vīksnas biroju”. Pēc sabiedriskās apspriešanas izstrādāto detālā plānojuma projektu paredzēts izskatīt un pieņemt lēmumu tuvākajā Liepājas domes sēdē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra