Pašlaik Latvijā ir tikai 6 industriālie parki, kas pilda visas vai lielāko daļu industriālo parku funkciju. Tie ir Rīgas Industriālais parks, Business Park Siva, Nordic Industrial Park, Nordic Technology Park un Rīgas brīvostas industriālais parks Vega, un industriālais parks Liepājā, — liecina Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija (LTCIA) veiktais pētījums. Pārējie parki vai nu ir izveides stadijā vai nepilda industriālo parku funkcijas, vai arī pēc būtības vairāk atbilst tehnoloģiskajiem parkiem (Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Latvijas Tehnoloģiskais parks). Latvijā nav neviena zinātniskā parka. Pārējie pastāv vai nu tikai uz papīra vai arī nesniedz pievienotās vērtības pakalpojumus, piemēram, modernu infrastruktūru, profesionālu parka apsaimniekošanu, konsultatīvos pakalpojumus u.c. Konstatēts, ka kopējā iznomājamā platība esošajos industriālajos parkos ir ap 250 tūkst. m2. No tiem ap 80 % ir rekonstruēti industriālie objekti, bet 20 % ir t.s. green – field projekti. Vidējais industriālo parku platību noslogojuma rādītājs pašlaik ir 67.6 % (2002. gadā – 48.4%). Nomas maksa industriālajos parkos ir no 0.5 lidz 6.5 Ls/m2 — biroja telpām, no 0.5 līdz 1.65 Ls/m2 — noliktavu telpām, no 0.5 līdz 2 Ls/m2 — ražošanas telpām. Starp nomniekiem industriālajos parkos dominē ražošanas uzņēmumi – 79.3 %; 14.2 % ir pakalpojumi sniedzēji, 3.6 % — vairumtirdzniecības uzņēmumi, bet 2.14 % — IT tehnoloģiju uzņēmumi. 58.3 % nomnieku ir starptautiski uzņēmumi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra