Komercplatību noma (USD/m2 / mēnesī)

Biroji Mazumtirdzniecība Modernas noliktavas Ražošanas platības
no līdz no līdz no līdz no līdz
Rīgas pilsētas centrs 7 25 22 52 4 7 4 7
Rīgas mikrorajoni 3 15 9 18 1 4 1 4
Citas pilsētas 5 10 1 2 1 2
Avots: Ober haus 2004. gada martā tirdzniecības platību tirgū nomas cenu izmaiņas, salīdzinot ar februāri, netika novērotas, - ziņo Ober haus. Tomēr ar 2004. gada janvāri vērojams neliels nomas maksas kāpums ASV dolāros noteiktajām cenām (vidēji par 5 - 25%). Kopējais mazumtirdzniecības platību apjoms tirdzniecības centros ar platību vairāk kā 3 000 kv.m, pēdējā gadā ir pieaudzis par apmēram 20% jeb līdz 485 000 kv.m 2004. gada sākumā. Ir paredzams, ka turpināsies tirdzniecības centru straujā būvniecības attīstība, jo tuvākajos divos gados ir gaidāms tirdzniecības platību pieaugums vēl par apmēram 270 000 kv.m. Jauni piedāvājumi gaidāmi gan pilsētas centrā, gan arī mikrorajonos. Jaunais tirdzniecības platību piedāvājums nav samazinājis nomas maksas, labās vietās ir vērojams pat nomas maksu palielinājums. Ja 2003. gada beigās nomas maksa sasniedza 45 EUR/kv.m, tad šī gada martā nomas maksa par tirdzniecības platībām jau svārstās no 15 līdz 60 EUR/kv.m par platībām no 10 - 400 kv.m, savukārt enkurnomnieki parasti maksā 9 līdz 11 EUR par kv.m. Nomas maksa atsevišķi stāvošās tirdzniecības platībās telpām ar platību līdz 100 kv.m pilsētas centrā svārstās no 25 - 45 EUR/kv.m, bet mikrorajonos tā ir 7 - 20 EUR/kv.m. Vecrīgā un Aktīvajā centrā vietās ar aktīvu gājēju plūsmu telpām ar kopējo platību līdz 100 kv.m, kā arī tirdzniecības centros Mols un Alfa vērojams pieprasījuma pārsvars pār piedāvājumu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra