Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Valsts būvinspekcijas nolikums, kurā noteiktas tās funkcijas, uzdevumi, komptenece, kārtība, kādā tā sniedz pārskatus, darbības tiesiskais nodrošinājuma mehānismsm, kā arī administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtība. Būvinspekcija ir Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas veic valsts kontroli būvprojektu akceptēšanā, būvatļauju izsniegšanā, būvdarbu veikšanā, būvju pieņemšanā ekspluatācijā un minēto procesu norises kārtībā. Atbilstoši jaunajam nolikumam, konstatējot pārkāpumus, tā būs tiesīga anulēt būvju ekspluatācijā pieņemšanas aktu, būvatļauju, būvprojektu akceptu, ierosināt apturēt vai anulēt fizisko personu būvprakses setrifikātus un juridisko personu licences.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra