Pilnsabiedrība PMK un BBA nav veikusi darbus līgumā noteiktā termiņā, nodarot būtiskus zaudējumus Latvijas valstij, tāpēc VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) izbeidzis līgumu ar būvuzņēmēju par būvdarbu veikšanu Rakstniecības un mūzikas muzejā Rīgā, Pils laukumā 2.

2016. gada 28. aprīlī VNĪ noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību PMK un BBA par Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukciju, paredzot būvdarbu izpildes termiņu līdz 2017. gada 26. janvārim. Muzeja rekonstrukcijai piesaistīts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansējums, kura izmantošanu pilnā apmērā būvuzņēmējs ar savu neefektīvo būvdarbu plānošanu un to izpildes kavēšanu, ir apdraudējis, uzsver VNĪ. 

Būvuzņēmēja radītos zaudējumus valstij, likumā noteiktā kārtībā, VNĪ pieprasīs būvuzņēmējam atlīdzināt.

Lai pabeigtu būvdarbus, VNĪ atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, organizēs jaunu iepirkuma procedūru.

Projekts Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija tiek finansēts programmas Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana ietvaros. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra