ABLV Bank sākusi darbu pie jauna biznesa modeļa 

Lai gan 2016. gada 1. pusgads iezīmējies ar ekonomiski sarežģītu situāciju daļā no ABLV Bank mērķa tirgiem, plānotos finanšu rādītājus izdevās sasniegt un pārsniegt, tomēr, lai nodrošinātu bankas darbības ilgtspēju, tika uzsākts darbs pie jauna biznesa modeļa, liecina bankas pārskats Nasdaq Riga.   Banka turpinās pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, ievērojot regulējošās prasības, kuras iepriekšējos gados nebija izstrādātas pietiekami detalizēti. Tā kā ir mainījusies nostāja par pieļaujamo riska līmeni, banka atteicās no daļas klientu, kuru apkalpošana varētu būt saistīta ar nesamērīgu risku, un turpina rūpīgi izvērtēt savu klientu bāzi. Turpmāk samazināsies norēķinu biznesa nozīme, bet vēl svarīgāku vietu ieņems biznesa projektu kreditēšana, tostarp, strukturētā finansēšana ar riska kapitāla piesaisti, apgrozāmā kapitāla un tirdzniecības finansēšana, kā arī vērtspapīru emisiju organizēšana. Šajā jomā bankai ir augsta kompetence, nepieciešamie cilvēkresursi, sadarbības partneru tīkls un jau uzkrāta nozīmīga pieredze. Latvijas biznesa kreditēšanā ABLV Bank jau pašlaik ir viena no trim nozīmīgākajām bankām.

Jaunākie komentāri