Cenu pieaugums būvniecībā nav galvenais inflācijas dzinulis 

Centieni rast labākos risinājumus pandēmijas seku novēršanai būtu jābalsta precīzā analīzē un datos balstītā informācijā.

Jaunākie komentāri