Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma Latvijā atstāta novārtā 

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma lielā mērā ir novārtā atstāta joma, un kopumā civilās aizsardzības sistēmā nav radīti priekšnoteikumi efektīvai katastrofu pārvaldīšanai un krīžu vadībai.

Jaunākie komentāri