Cukuram dzīve bez kvotām 

Pēc pusgadsimtu ilgušās politikas no šodienas kvotas vairs neregulē ES cukura tirgu

Jaunākie komentāri