Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem pieejams aizdevums dalītā īpašuma izbeigšanai 

AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (“Altum”) sāk piedāvāt aizdevumu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.

Jaunākie komentāri