DB viedoklis: Neaizmirst neaizmirstamo, nepasūtīt un neļaut būvēt lēti 

Lai mainītos attieksme, izmeklēšanas rezultātiem 
jābūt nepārprotamiem, tādiem, lai tos nevarētu «aprakt» citu 
ekspertu atzinumos


Jaunākie komentāri