Dzīvokļu īpašnieki siltināšanas izmaksu segšanai drīkstēs izmantot ēkas uzkrājumu daļu 

Ministru kabinets 2018. gada 13. marta sēdē apstiprināja grozījumus Attīstības finanšu institūcijas Altum īstenotajā ES fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Jaunākie komentāri