Eksperta viedoklis: Samērīgi un taisnīgi nodokļi ir Latvijas politikas prioritāte 

2016. gads iesākās ar vairākiem pretrunīgiem paziņojumiem par Latvijas nodokļu slogu salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm.

Jaunākie komentāri