FM virza saskaņošanai obligāto UIN avansa maksājumu bankām 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi un nosūtījusi saskaņošanai ar ministrijām un citām institūcijām grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā.

Jaunākie komentāri