Gada laikā 72 mājas uzsākušas piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesu 

Valsts zemes dienestā līdz 2023.gada 28. decembrim ir reģistrēti Latvijas pašvaldību iesniegtie dokumenti par 72 daudzdzīvokļu mājām ar mērķi izbeigt piespiedu dalīto īpašumu.

Jaunākie komentāri