Iecelta AS Sadales tīkls valde 

Turpmāk AS Sadales tīkls valdē darbosies tās priekšsēdētājs Andis Pinkulis, kā arī četri valdes locekļi - Raimonds Skrebs, Signis Rīns, Rolands Lūsveris un Ilvars Pētersons. AS Sadales tīkls valde iecelta šā gada 12. septembrī notikušajā uzņēmuma akcionāru sapulcē, ņemot vērā, ka diviem valdes locekļiem bija beidzies pilnvaru termiņš un viena valdes locekļa amats jau ilgāku laiku bija vakants. Valdes sastāva pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Jaunākie komentāri