Inovācijas – attīstības balsts! 

Konkurētspējīga, ilgtspējīga attīstība bez inovācijām būs problemātiska.

Jaunākie komentāri