Kā mākslīgais intelekts mainīs darbinieku atlases procesu 

Mākslīgā intelekta piedāvātos resursus jau šobrīd darba interviju procesā izmanto gan darba meklētāji, gan darba devēji.

Jaunākie komentāri