Lai augtu, apvienojas 

Jaunajā ekonomikā dažos gadījumos vienīgais veids, kā augt lielākam, ir konsolidācija un konkurentu pārpirkšana

Jaunākie komentāri