Latvijā jāattīsta jaunas atjaunīgo resursu izmantošanas iespējas 

Atjaunīgo energoresursu (AER) projekti jāattīsta virzienā, kurā ir līdzsvars starp attīstāmajām AER jaudām, paredzamajiem elektroenerģijas tirgus principiem un iespējamiem atbalsta mehānismiem.

Jaunākie komentāri