Lemj par upju un jūru hidrotehnisko būvju būvspeciālistu sertificēšanas un uzraudzības institūcijām 

Ministru kabinets otrdien par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības funkciju deleģēšanu akreditētajām institūcijām, kā arī apstiprināja maksas pakalpojumu cenrāžus, informē Ekonomikas ministrija.

Jaunākie komentāri