Lielais ES maks uzlikts galdā 

Latvija var zaudēt nākamajā periodā vismaz 164 milj. eiro lauksaimniecībai un 309 milj. eiro kohēzijas politikai

Jaunākie komentāri