LOSP: 2020.gads ir radījis jucekli nozarēs 

LOSP 2020.gadu vērtē kā gadu, kurš nozarēs ir ieviesis jucekli, izjaucot plānotu kopējo lauksaimniecības attīstību.

Jaunākie komentāri