Maija Kokare 

Rīgas Angļu ģimnāzija, direktore   No 2014. Maija Kokare ir Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore. Pirms tam Maija bija Pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos un privātās vidusskolas “Patnis” direktore (kopš 2003.gada “Patnis”, SIA valdes locekle). No 1983.gada līdz 1999.gadam M.Kokare ir strādājusi par fizikas, matemātikas un IKT skolotāju Alojas vidusskolā, Staiceles pamatskolā, Jaunpiebalgas vidusskolā, Ādažu vidusskolā, Rīgas 41.vidusskolā, Rīgas 19.profesionālajā vidusskolā. Paralēli darbam skolā Maija Kokare ir docētāja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, vada meistarklases un profesionālās pilnveides kursus pedagogiem un izglītības vadītājiem, ir mācību programmu eksperte. Maijas Kokares vadībā skolā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas mācību procesa organizēšanā, pievēršot uzmanību 21.gadsimta kompetencēm, nodrošinot sadarbībā balstītu mācību procesu un veicinot augsta līmeņa mācīšanās prasmju attīstību, īpaši akcentējot kritisko un algoritmisko domāšanu, multimodālo komunikāciju, sadarbību (tai skaitā e-vidē) un radošumu, mūsdienīgas informācijas strukturēšanas tehnikas, debates, diskusijas, racionālu atvērto mācību resursu (OER-Open Educational Resources) izmantošanu, daudzveidīgus mācīšanās paņēmienus. Lai šos stratēģiskos mērķus īstenotu, skolā tiek realizēti dažādi – gan lokāli, gan starptautiski projekti un iniciatīvas, pedagogu profesionālā pilnveide un pārdomātas pārmaiņas, mērķtiecīgi izmantojot IKT sniegtās iespējas.

Jaunākie komentāri