No 2017.gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes saņems lielāku valsts atbalstu 

No 2017.gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes saņems lielāku atbalstu no valsts, tādējādi mazinot daudzbērnu un nepilno ģimeņu nabadzību un piedāvājot līdzvērtīgāku sociālo nodrošinājumu.

Jaunākie komentāri