Papildināta - Naudas trūkuma dēļ Prima M atteikusies iesniegt ugunsgrēka seku novēršanas plānu 

Valsts vides dienests (VVD) uzdeva SIA Prima M līdz 22. jūnijam iesniegt rakstisku pasākumu plānu rīcībām videi radīto tiešo kaitējuma draudu novēršanai. SIA Prima M iesniedza vēstuli, kurā informēja, ka šādu plānu neiesniegs nepietiekamo finanšu resursu dēļ, kā arī tādēļ, informē VVD.

Jaunākie komentāri