Relaks tūre klienti par nenotikušu ceļojumu saņēmuši apdrošināšanas atlīdzības 28,5 tūkstošu eiro apmērā 

Apdrošināšanas sabiedrība BTA Insurance Company SE, izpildot visas uzņemtās saistības, kas izriet no BTA un SIA Relaks tūre savstarpēji noslēgtā apdrošināšanas līguma, izmaksājusi SIA Relaks tūre klientiem apdrošināšanas atlīdzības līgumā norādītās kopējās apdrošinājuma summas – 28,5 tūkstošu eiro – apmērā.

Jaunākie komentāri