Rīgā top Eiropas prasībām atbilstoša atkritumu šķirošanas sistēma 

Šobrīd atkritumu apsaimniekošanā Rīga tiek galā ar pamatuzdevumu – izvest atkritumus, tomēr ar atkritumu apjomu samazināšanu un šķirošanu pagaidām vēl esam pagājušajā gadsimtā.

Jaunākie komentāri