Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija pārtop par multimodālu mobilitātes centru 

"Rīgas Centrālā stacija ir kā transporta plūsmas artērija, ko nepieciešams attīstīt ar vislielāko rūpību, sekojot iedzīvotāju gaidām un ilgtspējīgai satiksmes attīstībai".

Jaunākie komentāri