Rosina ierobežojumus biogāzei 

Vides investīciju atbalsts, obligāta kūtsmēslu vai atkritumproduktu izmantošana ražošanā, kā arī efektīva visas saražotās enerģijas izmantošana - šādus kritērijus biogāzes projektiem rosina Zemnieku Saeima.    Lielākos lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus uztrauc strauji augošais biogāzes staciju skaits, kā rezultātā tiek atņemta zeme pārtikas ražošanai un zemes, kā arī zemes nomas maksas ir strauji palielinājušās.   Saskaņā ar Zemnieku saeimas sniegto informāciju Lauku atbalsta dienestā trīs kārtās iesniegti 64 biogāzes projekti, no kā realizācijā ir 46 – no tiem 21 jau pabeigts, bet vēl 25 ir būvniecības procesā. Jāatgādina, ka biogāzes staciju bums sākās pēc tam, kad tika radīti labvēlīgi nosacījumi šīs nozares attīstībai. Biogāzes popularitāte skaidrojama ir šim energoresursam savulaik īpaši draudzīgiem valdības noteikumiem, kas paredzēja vislielāko obligātā iepirkuma cenu, proti, 13,32 - 14,94 sant./kWh, lai gan vidējā elektrības tirgus cena ir zem 4 sant./kWh.    Lauksaimnieki zina teikt, ka vairākos novados pat tiek veidotas vairākas stacijas, kā rezultātā strauji audzis pieprasījums pēc zemēm un tiek lauzti jau noslēgtie zemes nomas līgumi. 

Jaunākie komentāri