Sāk lauku naudas pīrāga dalīšanu nākamajiem gadiem 

Pusmiljona latu ierobežojums vienam saņēmējam un priekšroka tiem, kas vēl nav izmantojuši atbalstu investīcijām.    Šādi varētu būt galvenie nosacījumi zemniekiem nākamajā plānošanas periodā, liecina DB rīcībā nonākušais projekts Lauku saimniecību attīstība Latvijas lauku attīstības programmā 2014. – 2020. gadam. Lielražotāji gan ceļ trauksmi par šādiem ierobežojumiem, sakot, ka tas bremzēs tālāku izaugsmi, savukārt mazie ražotāji atbalsta paredzētās izmaiņas.    Jaunās ELFLA regulas projekts paredz, ka pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos atbalsts attiecas uz ieguldījumiem, kas uzlabo lauku saimniecību vispārējos darbības rādītājus. Ja saimniecības veic ieguldījumus, lai atbalstītu lauku saimniecību pārstrukturēšanu, uz atbalstu varēs pretendēt tikai saimniecības, kas nepārsniedz noteiktu lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka programmā.   ZM dati liecina, ka tieši mazajām un vidējām saimniecībām ar gada apgrozījumu 15 – 100 tūkstoši eiro veiktie ilgtermiņa ieguldījumi tehnikā ir tikai 7 – 40 tūkstoši Ls, bet būvēs 7 – 15 tūkstoši Ls, tāpēc tām kopumā tehnika un būves ir nolietotas un vecas. Šīm saimniecībām – kopskaitā ap 5820 - šobrīd kredītsaistības ir tikai 20 – 30 % no kopējā kapitāla jeb vidēji 190 Ls uz 1 ha LIZ. Šim saimniecībām negatīvi ir gan neto ieguldījumi, gan ražošanas neto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto, turklāt lielāko daļu no saimniecības peļņas veido subsīdiju atbalsts. Investīciju atbalsts vienai saimniecībai ir tikai 80 – 2200 Ls (vidēji 920 Ls), bet ieguldījumu subsīdijas ir tikai 4 – 9 % no kopējā atbalsta apjoma.   Kā skaidro ZM valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš, līdzšinējā plānošanas periodā mums ir bijis viens no augstākajiem limitiem starp ES valstīm uz vienu naudas saņēmēju. Lai izbēgtu no tā, kā ir šobrīd, ka nauda projektiem jau ir beigusies, iecerēts radīt tādus apstākļus, lai šos līdzekļus izmantotu prātīgāk un vienmērīgāk. Vienkāršoti sakot, lai izbēgtu no tā, ka ES finansējumu paņems tikai lielie ražotāji, paredzēts noteikt ierobežojumus.

Jaunākie komentāri