Šobrīd ēdinātāju palīgs ir piegāde 

Bistro "Balts" dara visu iespējamo, lai pielāgotos situācijai un iespēju robežās saglabātu visas esošās darba vietas.

Jaunākie komentāri