Uzsāk Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas projektu 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde izsludinājusi iepirkumu procedūru par Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanu no vēsturiskā piesārņojuma.

Jaunākie komentāri